Cena

Jelikož lesní klub není zapsán v rejstříku škol MŠMT, netýkají se ho tedy státní příspěvky a provoz klubu je hrazen výhradně s příspěvků rodičů, případně sponzorských darů či dotací.

Ceny od září 2016


1 den 800 Kč / měsíc
2 dny 1.600 Kč / měsíc
3 dny 2.400 Kč / měsíc

© 2018 Lesní školka Petrklíč