Zázemí

Od 1. 9. 2016 má školka zázemí ve Bzenci, kde jsou k dispozici dvě maringotky a velká zastřešená pergola. Pozemek je přímo u krásného borového lesa, na pozemku je pískoviště, záhonky, houpačky, kopečky, vrbičkový stan a salší. Pozemek je bez vody a elektřiny, k dispozici je suché WC.

 

Hygiena

se bude řídit Metodickým materiálem projednaným na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje: hygiena.pdf (51010)

 

Bezpečnost

je zajištěna pravidly, jejichž dodržování je důsledně dodržováno ze strany pedagogů. S dětmi pravidla opakujeme před zahájením činností.

Pravidla v zázemí:

 • Neběhat s nářadím.
 • Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 • Dáváme pozor na horká kamna.
 • Nelezeme na hromadu dříví.
 • Ohniště: okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U ohně je vždy s dětmi přítomen pedagog případně rodič. Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem (přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště.)
 • Nenapalujeme klacky v ohništi, manipulace se železnými pruty na opékání špekáčků není dovolena.
 • Manipulace s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat. Klacky se nesmí dávat do výšky obličeje.
 • Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (např. krájení zeleniny a ovoce nožem, vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
 • Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se pedagog nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách a společenských akcích.

 

Pravidla v lese:

 • čekáme se na domluvených místech
 • na zavolání jménem vždy odpovíme
 • nelezeme na hromady dřeva
 • plody lesa jíme pouze po svolení pedagogem
 • s klacky manipulujeme pod úrovní očí
 • zkoumaných hub se nedotýkáme holou rukou, pouze klacíkem nebo rukavicí

© 2018 Lesní školka Petrklíč