Průvodci

Barbora Blažíčková

  • pedagožka
  • vystudovala speciální pedagogiku v Ostravě, pracovala jako asistentka pedagoga pro chlapce s lehkou mentální retardací a jako učitelka a vychovatelka. Dlouhodobě působila jako vedoucí na táborech pro děti.
  • zajímá se o kulturu, fotografii, svobodný přístup k výchově a přírodu a realizuje se šitím
  • má dvě děti, které jsou v lesní školce jako doma

 

Josefína Filípková 

  • pedagožka
  • vystudovala sociální a pastorační práci na ETF UK v Praze a Sociální práci a pedagogiku na VOŠ Jabok v Praze. Pracovala mimo jiné jako výkonná instruktorka na seznamovacích kurzech, lektorka primární prevence sociálně patologických jevů a dále jako sociální pracovnice na MěÚ Veselí nad Moravou na oddělení hmotné nouze. Jako dobrovolnice má zkušenosti s humanitární prací v Ústavu sociální péče na Ukrajině a letité zkušenosti se skautingem - deset let pracovala jako hlavní vedoucí světlušek (1 st. ZŠ), vedoucí na prázdninových táborech.
  • mimo skautské kurzy má zdravotnický kurz, kurz primární prevence sociálně patologických jevů a kurs Montessori: smyslová výchova a praktický život.
  • má tři děti, které lesní školku milují

 

 Katka Polášková

 

Marcela Jahodová

  • předsedkyně spolku, spoluzakladatelka, projektová manažerka, fundraiserka a účetní
  • má dvě děti

© 2018 Lesní školka Petrklíč