O nás

Petrklíč je spolek zabývající se výchovou a vzděláním dětí od 3 do 6 let vycházející z principů lesních mateřských škol. Vedle toho rovněž nabízí prostor pro setkávání lidí různého věku se zájmem o přírodu, umění a aktivní trávení volného času.

Školku založili rodiče v roce 2014. K založení lesní mateřské školky nejvíce motivovaly jejich děti, kterým by rádi dopřáli pravidelný pohyb venku a také způsob výchovy a vzdělávání založený na partnerském přístupu a na respektu k sobě, ostatním i přírodě.

 

Co nabízíme:

 • celoroční vzdělávací a výchovnou péči dětem od 3 do 6 let zaměřenou na zdravý tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě s všestranným zaměřením;
 • heterogenní skupinu v maximálním počtu 15ti dětí;
 • celodenní provoz včetně stravování a odpoledního odpočinku; tři dny v týdnu - od pondělí do středy
 • každé úterý mateřské centrum v přírodě pro maminky s dětmi do 3 let
 • pestrý a vyvážený program probíhající v našem zázemí přímo u lesa
 • pedagogický přístup „srdcem“, na prvním místě jsou u nás potřeby a zájem dítěte;
 • otevřenou komunikaci a úzkou spolupráci pedagogů a rodičů;
 • možnost pro rodiče a prarodiče účastnit se našeho programu;

 

Myšlenka lesní mateřské školy

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá a nesmlouvavá.
Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. Přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si troufnou. Vymýšlí si vlastní příběhy, používají přírodniny místo hraček a zasazují je do svých prostředí. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo. Přírodu a okolní svět poznávají všemi smysly.
Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období. Častými motivy pro týdenní tematické aktivity jsou rituály a zvyky, které vykonávali naši předci.
Děti z lesní MŠ jsou v kontaktu i s civilizací. Po celý rok cestují za různými návštěvami, pravidelně se setkávají se seniory či se účastní kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí.

 

Cíle lesní mateřské školy (podle Terezy Vošahlíkové):

 • rozvíjet motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností k pobytu v přírodě
 • prožít osobně rytmus změn ročních období a přírodních jevů
 • podpořit smyslové vnímání přímou zkušeností
 • učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání
 • zažít rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí
 • naslouchat a umět pomoci druhému
 • prožít ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovu
 • poznat hodnoty přírodního společenství a hodnoty lidské společnosti

© 2018 Lesní školka Petrklíč