Denní režim

8.00 – 9:00 - scházení dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby

9.00             - ranní kruh, společné přivítání, písničky a říkadla vztahující se k tématu dne, nastínění programu dne, uvědomění dne, měsíce, počasí

9.15             - společná svačina u jednoho stolu (někdy už v lese)

9.45             - hlavní tematický a zážitkový program v lese či v zázemí, vzdělávací činnost (např. prolézačky z klád, stavění domečků z přírodnin, práce se dřevem, sledování životních cyklů zvířat a rostlin)

11.30           - návrat z lesa, hygiena, společné prostírání stolu

12.00           - předobědový rituál, společný oběd, hygiena a umývání nádobí

13.00           - odpočinková aktivita pro všechny děti, poté spánek mladších a předškolní příprava či výtvarné aktivity pro starší a nespavé děti

14.30           - hygiena, příprava odpolední svačiny, svačina

15.00           - volná hra, úklid zázemí, předávání dětí rodičům

16.00          - konec provozní doby

 

Vnímáme proměny přírody v daném měsíci, náladu roční doby. Navazujeme na lidové tradice konkrétního období. Každý měsíc vyprávíme příběh nebo pohádku, která nese obraz roční doby a vystihuje rozpoložení člověka v rytmu přírody. 

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z enviromentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

© 2018 Lesní školka Petrklíč