Aktuálně

27. května se můžeme těšit na loutkové divadlo v podání divadla Na háčku spojenou s následnou dílnou

15:00 / PŘEDSTAVENÍ /

Divadlo na háčku: Očarovaný strom

Pohádka je obdobou Perníkové chaloupky. V zemi indiánů ale neznají perníky, lopaty ani ježibaby, zde mají svou velkou moc duchové, stíny a čarodějnice. Největší silou však, stejně jako u nás, zůstává láska a moudrost! V této interaktivní pohádce se střídají totemové loutky, živí herci a stínohra. Děti jsou do hry vtaženy nejen příběhem, ale i svou vlastní účastí. Velkou roli zde hrají i zvuky a písně, které podporují atmosféru světa indiánů.

 

16:00 / DÍLNA /

Cílem dramatické dílny, která následuje ihned po představení, je odbourávání ostychu a zábran svobodně se projevovat, rozvoj spolupráce, vnímání rytmu motivovaného tvorbou indiánského rituálu (hra na tělo, skupinové cítění). Výhodou této dílny je, že děti nejednají samy za sebe, ale že všichni pracují najednou, společně. Herec hraje s nimi, využívá svého hlasu, pohybu i hudebního podkresu k odbourání studu a ostychu u dětí a pobízí děti k vyjádření svého nápadu.

 

© 2018 Lesní školka Petrklíč